FEBS BİYOTEKNOLOJİ

FEBS Biyoteknoloji, Doku Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, İleri Teknolojiler, Onarıcı Tıp, Kök Hücre ve Hücresel Tedavilerde Hücre Kültür Üretimleri ve Rekombinant Teknolojiler konularında çalışarak, canlıya değer veren yenilikçi çalışmaları kaliteli yaşam için insanlığın hizmetine sunmaktadır.

DR.H.ŞEBNEM KÜÇÜK

Şebnem Küçük

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Şebnem Küçük, aynı Fakülte'de Doğum ve Jinekoloji alanında Doktorasını tamamladı.

Türkiye de kök hücre ve hücresel tedavilerin klinik uygulamalara uygun üretimin öncüsüdür.

Etik anlayış, bilgi birikimi ve tecrübesiyle 2015 yılında temeli atılan firmasıyla özgün projeler geliştirmek üzere yoluna devam etmektedir.

İŞ DENEYİMİ

2006 yılında Avusturya Krems’deki Ars Arthro Biyoteknoloji firmasında; Doku Mühendisliği, Hücre Kültürü Üretim Teknikleri ve Hücre İşleme Merkezi kurulumu üzerine eğitimler aldı. Bu eğitimlerin ardından Bilkent Üniversitesi Teknokent'de bir Hücre İşleme Tesisi kurdu. Bir Temiz Oda ve Kalite Kontrol Laboratuarından oluşan bu tesisin, GMP kurallarına uygun işlemesi için validasyon master plan ve standart operasyon prosedür dosyalarının oluşturulması ve GMP uygunluğunun alınmasına önderlik etti. Kurucu Laboratuar Müdürü olduğu Laboratuar'da, Türkiye de ilk üç boyutlu kollajen matriks içinde kondrosit hücre kültürünün klinik uygulama standartlarına uygun şekilde üretimini gerçekleştirdi. Konuyla ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin oluşturulması açısından Sağlık Bakanlığıyla birlikte çalışmalar sürdürdü. Bu dönemde gerek TÜBİTAK gerekse Sanayi Bakanlığı'nın destek programlarına pek çok proje sundu. Üniversite-Sanayi birlikteliklerini en verimli şekilde kullanarak projeleri tamamladı.

Şebnem Küçük, Doku Mühendisliği alanında uygun biyomateryallerin geliştirilmesi ve üretimi, kök hücre tedavilerinde kullanılacak hücrelerin izolasyonu, tanımlanması, üretim standartları, klinik kullanıma uygunluğu, kalite kontrol testlerinin yanı sıra, klinik uygulama teknikleri konusunda da 8 yıllık deneyime sahiptir.

Şebnem Küçük'ün;

 • Epidermolysis bullosa hastalığında fibroblast hücre kültürünün kullanılması konusunda yapmış olduğum bireysel çalışmaları,
 • Çaresi olmayan bu genetik rahatsızlıkla ilgili bir projesi,
 • Yaralar ve Yanıkların çok büyük ilgi alanı olması sebebiyle, hayati tehlikesi olan yanık hastaları için değişik tekniklerle birleştirilmiş patentli bir kabin projesi bulunmaktadır.

PROJELER

 • TÜBİTAK-TEYDEP “E vitamini katkılı kollajen matriks içerisinde kondrosit implantasyonu”, Proje yürütücüsü,
 • TÜBİTAK-TEYDEP “Rat tendonundan kollajen matriks üretimi”, Proje yürütücüsü,
 • Kırıkkale Üniversitesi – TÜBİTAK “Characterization of chondroyctes cultured on catechin loaded alginate-chitosan scafold”,
 • ODTÜ-SANTEZ "Collagen-Based Meniscus Tissue Engineering: "Design and Application",
 • ODTÜ-SANTEZ "Kolajen Biyosentezini teşvik eden bitki kaynaklı maddelerin araştırılması; kozmetik ve dermatolojik cilt bakımı ürünlerinin geliştirilmesi", Yardımcı Araştırmacı,
 • TÜBİTAK 1512 Genç girişimci projesi “Medikal ve kozmetik alanda kullanılan terapötik proteinlerin endüstriyel boyutta üretilmesi ve cilt bakım ürünleri geliştirilmesi”,
 • CaReS® Cartilage Repair System (Hiyalin kıkırdağın rejenerasyon sürecini hızlandıran ve optimize eden patentli 3D Kollajen Tip I matriksine dayanan yenilikçi bir transplantasyon teknolojisi),
 • Ars Arthro biyoteknoloji, Türkiye de ilk yerli üretim,
 • Fibrocell (Türkiye de ilk klinik uygulamaya yönelik uygun üretim tekniklerinin standardize edilerek ticarileştirilmesi),
 • Fibrocell hastanın kendi hücrelerinden üretilen doğal bir tedavi yöntemidir. Son zamanlarda yaşla birlikte ortaya çıkan yüz kırışıklıkları kadın erkek tüm insanların sıkıntısıdır. Bu deri sorununun nedenleri derideki su kaybı, kolajen ve elastin miktarındaki azalmadır. Artık bu problem doku mühendisliği teknikleriyle tedavi edilebilmektedir. Hücre bazlı tedaviler çeşitli alanlarda kullanılmakta ve iyi sonuçlar vermektedir. Özellikle fibroblast hücre tedavisi dermataloji ve rekonstriktif tıpta başarıyla uygulanmaktadır. Fibroblast hücre tedavisinin kullanım alanları arasında plastik cerrahi, kırışıklık, yanık ve yara tedavileri sayılabilir.

 • Vetcell (Türkiye de ilk defa yarış atlarının tendon hasarlarında kök hücre tedavisinin yapılması)
 • Hücre tedavisinin temel felsefesi hastalık veya yaralanma sonucu kaybedilen işlevin nakledilen hücreler ile tekrar sağlanmasıdır.

 • Yara ve yanık bakım kabini
 • FEBS Biyoteknoloji'nin patentli ürünü yara ve yanık bakımında kliniklerde hasta standartlarını yükselten, doktor ve hastane personelinin iş yükünü azaltmaya yönelik bir kabindir.Kartuş sistemiyle çalışan cihazda FEBS Biyoteknoloji'nin patentli yara bakım solüsyonu kullanılmaktadır.

  • Yanık acil müdahale

  • Kronik yara

  • Kronik cilt rahatsızlıkları

  • Yatalak hastaların bakımı

YAYINLAR

 • Sütçü İnek İşletmelerinde Mastitislere Karşı Sistemik İmmunizasyon Uygulamalarında Meme ve Sağım Hijyeni Etkisi Konulu Doktora Çalışması – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2003,
 • Characterization of chondroyctes cultured on catechin loaded alginate-chitosan scafold Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 2013,
 • Fibrocell in vitro çalışmaları ve üretim uygulamaları, Ars Arthro Biyoteknoloji A.Ş., Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deri ve Zührevi Hastalıklar A.B.D.

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

 • World Small Animal Veterinary Association,
 • Laboratuar Hayvanları Bilimi Derneği (Kurucu Üye),
 • Epidermolysis Bullosa Ve Genetik Hastalıkları Araştırma Ve Bilinçlendirme Derneği (Kurucu Bşk. Yardımcısı)

KATILDIĞI KURSLAR

 • Sığırlarda Rekta-Vaginal Metod İle Suni Tohumlama, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Meslekiçi Eğitim Semineri ve Sertifikası, 2002
 • Hill’s Eğitim Seminerleri,
 • İş İngilizcesi Kursu ve Sertifikası-Deulcom
 • 1.Ulusal Küçük Hayvan Hekimleri Kongresi, 2000,
 • World Small Animal Veterinary Association Continuning Education-Dermatoloji, 2001,
 • World Small Animal Veterinary Association Continuning Education-İlk Yardım, 2002
 • World Small Animal Veterinary Association Continuning Education-Böbrek rahatsızlıkları, 2004,
 • Diksiyon ve Etkili Konuşma Kursu-Başkent İletişim, 2004,
 • Ars Arthro biyoteknoloji Avusturya – Krems hücre üretim tesisi eğitim, 2006
 • TOBB Üniversitesi “Tasarım Sistematiği” Eğitimi, 2009,
 • Kurumsal kampüs Proje Yönetimi Sertifikası, 2011,

PAYLAŞ