Yeni Nesil Biyoteknoloji Uygulamaların Öncüsüyüz

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

İLGİLİ KİŞİNİN AYDINLATILMASI ve BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, İlgili Kişi’yi aydınlatmaktadır. Bu kapsamda kişisel veriler İlgili Kişi’nin kendisinden elde ediliyor ise elde etme sırasında; İlgili Kişi’den elde edilmiyorsa kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içinde; ancak her durumda da İlgili Kişi’nin talebine bağlı olmaksızın İlgili Kişi’ye,

 • Şirketin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • Kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi (tamamen veya kısmen otomatik yollardan hangisinin veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisinin kullanıldığı),
 • Kişisel veri toplamanın hangi hukuki sebebe dayandığı,
 • İlgili Kişi’nin KVKK 11. maddesinde sayılan diğer hakları, açıklanır.
 • Söz konusu aydınlatmanın yukarıdakilere ek olarak mutlaka İlgili Kişi’nin KVKK’da ve işbu Politika’da sayılan haklarını içerdiğinden emin olunmalıdır. Aydınlatma yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
 • Aydınlatma kapsamındaki bilgilendirmeler açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilir. İleride gündeme gelme ihtimali olan başka amaçlar için de ilgili kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmaz.
 • Aydınlatma sözlü, yazılı, ses kaydı aracılığı ile çağrı merkezi üzerinden çeşitli fiziksel veya elektronik mecralar ile yapılabilir, kişisel veri aydınlatma metinlerinin yer aldığı web sayfası ve daha sonra duyurulabilecek diğer mecralara yönlendirmede bulunulabilir. Bilgilendirmede bulunan, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getiren ilgili bölüm bunu hukuka ve usule uygun şekilde ispatlayacak tedbirleri alır.
 • Bir kişisel veri elde edilirken aydınlatmada belirtilen veri işleme amacı değişir ise, bu yeni amaç için aydınlatma yükümlülüğü yukarıda öngörülen usuller dairesinde ayrıca yerine getirilir.
 • Elde edilen kişisel veriler sadece İlgili Kişi ile iletişim kurma amacıyla kullanılacak ise, aydınlatma ilk iletişimin kurulması esnasında yapılabilir.

Elde edilen kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılacak ise aydınlatmanın en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada gerçekleştirilmesine dikkat edilir.