Yeni Nesil Biyoteknoloji Uygulamaların Öncüsüyüz

Hizmetler

Projelerinize tam zamanlı ve sonuç odaklı çözümler sunuyoruz.
YENİLİKÇİ
DOĞAYA SAYGILI
İNSANLIĞIN HİZMETİNDE

Doku Mühendisliği

Vücut dokularının laboratuvar şartlarında koşulların taklit edilmesi suretiyle üretiminin yapılarak hastaya uygulanması sürecini kapsar. GMP ve ilgili mevzuatlar kapsamında bu tarz hizmet ve üretim için klinik uygulamaya yönelik şartların sağlanması gerekir.

Süreçlerin oluşturulması, gereklilikler ve üretim esaslarının belirlenmesi uzman kişilerce planlanmalı ve yürütülmelidir.

Moleküler Biyoloji

Son yıllarda genetik, biyokimya ve biyofizik alanlarındaki gelişmeler neticesinde oluşturulan ortak alan moleküler biyoloji olarak adlandırılmaktadır. Canlıları moleküler düzeyde inceleyerek nükleik asit, protein ve enzim yapılarını ileri teknolojik analiz cihazlarıyla tanımlar. Geliştirilen yeni yöntemler yardımıyla hızlı bir gelişme sürecinde hastalıkların gerçek nedenleri anlaşılarak farklı tedavi yaklaşımlarına olanak tanımıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak rekombinant DNA teknolojilerini günümüzde çokça duymaktayız.

Onarıcı Tıp

Onarıcı tıp (rejeneretif tıp)  kök hücrelerin etkisini inceleyen ve vücudun hasarlanmış hücre doku ve organlarının kendi kendine onarma yeteneğini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde uygulanan tedavi yöntemleri arasında proloterapi, PRP, CGF ( büyüme faktörlerinden zengin plazma) kök hücre (CD34) Kemik iliği kök hücre uygulamaları (BMAC). Bu tedavi teknikleriyle farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline sahip kök hücreleriyle organ ve dokulardaki patolojilerin düzeltilmesi hedeflenir.

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler

İnsan vücudunda yer alan hücreler kendilerini yenileyebilir ve farklı hücre tiplerine dönüşebilir niteliktedir. Kök hücre olarak adlandırılan bu hücreler, çoğalamayan kas ve sinir hücrelerinden farklı olarak bölünebilir ve çoğalabilir. Tek bir hücreden yüz binlerce hatta milyonlarca hücrenin oluşmasını sağlayan kök hücre, aynı zamanda kendisini yenilemek amacıyla bölünerek çoğalabilir. Kök hücreler, oksijen taşıma görevini, hormonal ve sinirsel iletimi sağlayamasa da, bu hayati işlevleri yerine getirmesi gereken hücrelerin oluşumunda rol oynar. Bir ömür boyunca kendisini yenileme özelliğine sahip olan kök hücre, diğer hücrelere dönüşür. Vücudun ihtiyacı doğrultusunda farklılaşarak diğer hücrelerin gelişimi, olgunlaşması ve çoğalmasını sağlar. Ancak yaş ilerledikçe vücutta bulunan kan hücresinin miktarı, diğer hücrelere kıyasla azalır. Yenidoğan bebeklerde her 10 bin hücreden 1’i kök hücreyken, 65 yaşındaki bir kişide her 1 milyon hücreden yalnızca biri kök hücredir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte azalım gösteren kök hücre miktarı nedeniyle hasarlanan doku ve organlar yeterince onarılamaz hâle gelir. Bu yüzden kök hücre tedavisi, ölümle sonuçlanabilecek pek çok hastalığın, bazı kanser türlerinin ve doğumsal olarak gelen kan hastalıklarının tedavisinde oldukça önemlidir.

Danışmanlık

Bilgi ve becerilerimiz doğrultusunda Biyoteknoloji alanında hazırladığınız projelerinize ihtiyacınız olan konularda uzman danışman kadromuzla hizmet sağlanır.

AR-GE & ÜR-GE

Çalışma alanlarımız dahilinde Uluslararası ve Ulusal Araştırma Proje Partnerliği ile yeni ürün çalışmaları ve üretim hattındaki ürün iyileştirme çalışmaları