Yeni Nesil Biyoteknoloji Uygulamaların Öncüsüyüz
Day

Şubat 20, 2022

GlySilk

Glutatyon, vücudumuzun ana antioksidanıdır. Sağlığımızın sürdürülebilirliği için en önemli moleküldür.

Bağışıklık sistemi geliştirici etki

Daha önceki araştırmalarda ipek peptidin makrofajları ve proinflamatuar sitokinlerin üretimini uyardığını göstermesine rağmen doğal öldürücü (NK) hücre işlevi üzerindeki etkisi Jang ve arkadaşlarının yaptığı çalışma ile araştırılmıştır.

Bellek İyileştirme

Son yıllarda günlük 200-400 mg dozlarda kullanılan , özel olarak hazırlanmış, tescilli ipek fibroin proteini enzimatik hidrolizatının (FPEH) normal, sağlıklı insanlarda bilişsel işlevi önemli ölçüde geliştirdiği bulunmuştur.